ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Συστήματα έμμεσης ψύξης με δευτερεύοντα κυκλώματα αντιψυκτικών υγρών η μιγμάτωνΑν και το Σύστημα Έμμεσης Ψύξης δεν αποτελεί κάποια νέα ιδέα στη μηχανική ψύξης, ο κλάδος αντιμετωπίζει την πρόκληση της σταδιακής διακοπής της χρήσης των συνθετικών ψυκτικών μέσων HFC και την αντικατάστασή τους με νέα ψυκτικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον.

Με αυξανόμενες πλέον τις απαιτήσεις για αποδοτικότερα συστήματα ψύξης με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον, η Coolfresh σας προσφέρει ένα νέο καινοτόμο σύστημα έμμεσης ψύξης που συνδυάζει τις νέες ψυκτικές μονάδες (CHILLERS) της Frigadon που χρησιμοποιούν το φυσικό ψυκτικό μέσο R1270, τους ειδικά σχεδιασμένους αεροψυκτήρες BTL της AIA Σουηδίας και το επαναστατικό σύστημα σωληνώσεων COOL-FIT ABS Plus της GF Piping systems για το δευτερεύον ψυκτικό κύκλωμα.

Πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα συστήματα ψύξης άμεσης εκτόνωσης (DX)

1. Τα έμμεσα συστήματα ψύξης χρησιμοποιούν κυκλώματα στα οποία κυκλοφορεί ένα δευτερεύον αντιψυκτικό ρευστό (μίγματα γλυκόλης/νερού ή ειδικά ρευστά χαμηλού ιξώδους όπως το Hycool) – επιτυγχάνοντας έτσι τη δραστική μείωση της ποσότητος του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου της τάξης του 5 - 15 % της ποσότητας που χρησιμοποιείται στα παραδοσιακά ψυκτικά κυκλώματα άμεσης εκτόνωσης.

Η ψύξη του ειδικού αντιψυκτικού ρευστού Hycool γίνεται σε εργοστασιακές συμπαγείς μονάδες ψύξης (Chillers) νέας, υψηλής τεχνολογίας και σχεδιασμού, όπως αυτοί της εταιρείας Frigadon παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα χρήσης "φυσικών" ψυκτικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον όπως υδρογονανθράκων , αμμωνίας κτλ .

Το πρωτεύον ψυκτικό μέσο περιορίζεται μόνο στο μηχανοστάσιο και επομένως η χρήση του είναι απολύτως ελεγχόμενη.

2. Με τον περιορισμό του βασικού ψυκτικού μέσου στην μονάδα του Chiller, όλο το υπόλοιπο κύκλωμα προς κάθε σημείο κατανάλωσης ψύξης ήτοι ψυκτικούς θαλάμους , ψυγεία σουπερμάρκετ, δοχεία παστερίωσης γάλακτος, μπύρας , χώρους παραγωγής, επεξεργασίας τροφίμων κ.α., κατασκευάζεται από θερμοπλαστικούς σωλήνες προ-μονωμένους που περιέχουν το αντιψυκτικό μίγμα. Έτσι περιορίζονται , στο απολύτως ελάχιστο, οι απώλειες του ψυκτικού μέσου και οι καταστροφικές επιπτώσεις τους (καταστροφή του περιβάλλοντος , καταστροφή των αποθηκευμένων τροφίμων και οικονομική ζημιά από τις συνεχείς βλάβες , τις διακοπές λειτουργίας και τις αναπληρώσεις του απολεσθέντος ψυκτικού μέσου).

Το κύκλωμα του γλυκολούχου διαλύματος είναι χαμηλής πίεσης ( 1,5 Bar ) σε αντίθεση με τα υψηλής πίεσης παραδοσιακά ψυκτικά κυκλώματα άμεσης εκτόνωσης και οι τυχόν μικρές απώλειες δεν έχουν καμιά σοβαρή επίπτωση στην απόδοση και την λειτουργιά του συστήματος. Οι τυχόν απώλειες του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου περιορίζονται στο μηχανοστάσιο και λόγω της εργοστασιακής κατασκευής της μονάδας ψύξης (Chiller) η πιθανότητα απωλειών είναι απειροελάχιστη.

3. Οι περιορισμοί στην χρήση των μη φιλικών προς το περιβάλλον ψυκτικών μέσων όπως (CFC, HCFC, HFC κτλ) επιβάλλουν τη χρήση ποσοτήτων μειωμένων στο ελάχιστο και ακόμη καλύτερα τη χρήση φυσικών ψυκτικών μέσων όπως (HC, NH3 κτλ). Ακόμα όμως και σ’ αυτή την περίπτωση ο περιορισμός των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων των φυσικών ψυκτικών στο ελάχιστο, επιβάλλεται λόγω της τοξικότητας και της ευφλεξιμότητας αυτών των ρευστών.

Ο μοναδικός τρόπος περιορισμού της ποσότητας του βασικού πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου είναι η χρήση δευτερευόντων κυκλωμάτων ψύξης.

4. Η εγκατάσταση και τοποθέτηση μεγάλου μήκους σωληνώσεων, για την κάλυψη των αποστάσεων από το μηχανοστάσιο έως τους ψυχόμενους χώρους ή τις ψυκτικές καταναλώσεις, είναι απλούστερη και οικονομικότερη, επιπλέον δε και ταχύτερη λόγω της χρήσης πλαστικών προ-μονωμένων σωληνώσεων COOL-FIT ABS Plus χωρίς να απαιτούνται θερμοσυγκολλήσεις με οξυγονοκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση όπως στην περίπτωση των χαλκοσωλήνων η των χαλυβδοσωλήνων.

5. Λόγω της χρήσης βελτιωμένων αντιψυκτικών με χαμηλό ιξώδες (ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες - Hycool) και κυκλοφορητών μεταβλητής ταχύτητας ( με χρήση Inverter) η κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλότερη στα συστήματα IDX σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα DX.

Επίσης λόγω της υψηλής θερμοκρασιακής και εναλλακτικής απόδοσης στους αεροψυκτήρες και στους εναλλάκτες θερμότητας με πλήρη χρήση (100%) της εναλλακτικής επιφάνειας σε σχέση με τα εκτονούμενα ψυκτικά μέσα (κάλυψη μόνον 70% της θερμοεναλλακτικής ικανότητος των ψυκτικών καταναλώσεων) η θερμοκρασία των θαλάμων είναι σταθερή , δεν υπάρχουν διακυμάνσεις και οι απαιτήσεις απόψυξης (συχνότητα και χρόνος ) μειώνονται στο ελάχιστο δυνατό. Όλα αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη , αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της ψυκτικής εγκατάστασης.Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψύξης με δευτερεύοντα ψυκτικά κυκλώματα είναι:

1. Μικρότερη αφύγρανση και λιγότερες απώλειες των αποθηκευμένων τροφίμων λόγω της πλήρους χρήσης των επιφανειών του εναλλάκτη των αεροψυκτήρων και επίτευξης χαμηλότερου ΔΤ μεταξύ της ψυχρής επιφάνειας και του ψυχόμενου αέρα.

2. Σταθερή θερμοκρασία με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς διακυμάνσεις, ταχύτερη πτώση της θερμοκρασίας-από την αρχική τιμή- στο ξεκίνημα της λειτουργίας των θαλάμων ( γρήγορο κατέβασμα της θερμοκρασίας )

3. Ελαχιστοποίηση των απωλειών του βασικού πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου (χρήση πολύ μικρής ποσότητας, εργοστασιακές συγκολλήσεις, περιορισμός στο μηχανοστάσιο ) που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση κατά 25% στα έξοδα λειτουργιάς και συντήρησης, αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( πράσινη τεχνολογία ) , μικρότερα έξοδα εγκατάστασης και μείωση των απαιτούμενων συνθηκών ασφάλειας εργαζομένων και διαδικασιών λόγω ψυχρής συγκόλλησης πλαστικών σωληνώσεων.

4. Απλούστερος σχεδιασμός δικτύου σωληνώσεων. Δηλαδή:

α) δεν χρειάζονται εκτονωτικές βαλβίδες στους αεροψυκτήρες

β) δεν απαιτείται αυστηρή τήρηση σχεδιαστικών κανόνων για χαμηλή πτώση πίεσης και για επιστροφή των λαδιών που εγκαταλείπουν τον συμπιεστή και κυκλοφορούν στο κύκλωμα.

γ) προ-μονωμένοι σωλήνες - δεν χρειάζεται μόνωση των σωληνώσεων στο εργοτάξιο.