ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Antarctic X

• Ισχύς +20%
• Επιλογή χαμηλής στάθμης θορύβου
• Βελτιωμένη εκτόξευση αέρα
• Jetstreamer®
• Jet-O-Matic®
• Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας


Πλεονεκτήματα:

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και οι διαστάσεις που ξεχωρίζουν τη νέα εξαιρετικά συμπαγή και αποδοτική σειρά ψυκτικών μονάδων είναι τα εξής:
• Εξαιρετικά αποδοτικός εναλλάκτης θερμότητας
• Μειωμένη αφύγρανση
• Μειωμένος σχηματισμός πάγου
• Αυξημένη εκτόξευση αέρα
• Μειωμένος εσωτερικός όγκος
• Χαμηλά επίπεδα θορύβου
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• Περιορισμένες συνολικές διαστάσεις


Καινοτομία

Το ξεχωριστό προφίλ της σχάρας JETSTREAMER® είναι το αποτέλεσμα μελετών που διεξήχθησαν στα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξής μας. Συνδυάζει καινοτόμα σχεδίαση με σημαντική αύξηση στην εκτόξευση και στην ποσότητα του αέρα, ιδιαίτερα με παγετό στα πτερύγια.Το νέο κάλυμμα του ανεμιστήρα και οι σχάρες κατεύθυνσης αέρα έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνουν ομοιογενή ροή αέρα ταυτόχρονα με μακριά εκτόξευση.
Η σχάρα JETSTREAMER® τηρεί τους πιο αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας.