ΠΡΟΪΟΝΤΑ

BTL-series

Η σειρά BTL, DX Cooler ( άμεσης εκτόνωσης) και Liquid Air Cooler ( γλυκόλης), είναι ειδικά σχεδιασμένη για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

Στις μονάδες blow through η ροή του αέρα ωθείται μέσα από το ψυκτικό στοιχείο - το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι προκύπτει χαμηλή και ίση ταχύτητα αέρα. Χάρις στο χαμηλό προφίλ και τη βελτιστοποιημένη διαμόρφωση για θερμοκρασίες αέρα που κυμαίνονται στα 0°C, και μαζί με μία μικρή διαφορά θερμοκρασίας, ο κίνδυνος αφυδάτωσης θα είναι ελαχιστοποιημένος.

Ολόκληρη η σειρά βασίζεται σε αρθρωτή αρχή συναρμολόγησης, η οποία είναι συμβατή και για βιομηχανικές, αλλά και για εμπορικές εφαρμογές ψύξης. Τα περιβλήματα των προϊόντων κατασκευάζονται από αλουμίνιο, σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας κατά της διάβρωσης C4. Η σειρά έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες απαιτήσεις για αυξημένη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.