ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Gravity coolers EVEH/V

Οι αεροψυκτήρες βαρύτητας - ή στοιχεία φυσικής κυκλοφορίας όπως τους ξέρουμε - είναι σχεδιασμένοι για χρήση σε χώρους όπου απαιτείται χαμηλή κυκλοφορία αέρα χωρίς ρεύματα ή όπου η ελάχιστη αφύγρανση των προιόντων είναι το προαπαιτούμενο. Για παράδειγμα, οι χώροι προπαρασκευής τροφίμων και οι θάλαμοι φθαρτών προιόντων υψηλής υγρασίας.

Όλα τα μοντέλα ειναι κατάλληλα για όλα τα γνωστά ψυκτικά μέσα και τα δευτερεύοντα μέσα ψύξης ( γλυκόλες,άλμες ). Για θερμοκρασίες θαλάμων κάτω από τους + 2 °C , όπου δύναται να σχηματισθεί πάγος, συνίσταται η τοποθέτηση ηλεκτρικών αντιστάσεων απόψυξης στο στοιχείο και στην παγολεκάνη. Γενικά , όταν η θερμοκρασία του θαλάμου είναι κάτω από τους +12 °C και η υγρασία είναι υψηλή , συνιστούμε την τοποθέτηση διπλομονωμένων παγολεκάνων τύπου ΡΚΗ η ΡΚV για την αποφυγή προβλημάτων ιδρώματος που συνήθως συμβαίνει με τις απλές παγολεκάνες.