ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δευτερεύον σύστημα ψύξης
με ψυκτικό υγρό HYCOOLΤι είναι το Hycool®;

Το HYCOOL® είναι ένα δευτερεύον ψυκτικό μέσο που βασίζεται στο μυρμηκικό κάλιο. Το μυρμηκικό κάλιο είναι ένα οργανικό άλας. Χημική σύνθεση HCOOK.

Το HYCOOL® είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι ασφαλές στη χρήση, μη τοξικό και βιοδιασπώμενο.

Το HYCOOL® έχει εξαιρετικές θερμοδυναμικές ιδιότητες και με το χαμηλό ιξώδες και την υψηλή θερμική αγωγιμότητά του διασφαλίζει ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Στο παρελθόν, τα δευτερεύοντα συστήματα έκαναν χρήση γλυκόλης. Το HYCOOL έχει πολύ χαμηλότερο ιξώδες, γεγονός που επιτρέπει την ευκολότερη άντλησή του, μειώνοντας τα μεγέθη αντλιών και το ενεργειακό κόστος χειρισμού τους.

Τα θερμοδυναμικά στοιχεία των υγρών HYCOOL επιτυγχάνουν εξαιρετικά γρήγορη αφαίρεση των θερμοκρασιών πεδίου, σε σύγκριση με άλλα συστήματα, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας. Αυτή η γρήγορη πτώση θερμοκρασίας των προϊόντων είναι το κλειδί για την μακροπρόθεσμη συντήρησή τους, διατηρώντας την ποιότητα των φρούτων και ελαχιστοποιώντας την σμίκρυνση και την απώλεια βάρους τους. Έτσι , περιορίζονται εντυπωσιακά τα διαφυγόντα κέρδη. Επίσης, τα κόστη σέρβις και συντήρησης μειώνονται σημαντικά σε σχέση με τις εγκαταστάσεις NH3. Οι εγκαταστάσεις δεν απαιτούν το υψηλό εργατικό κόστος εγκατάστασης σωληνώσεων μπρουντζοκόλλησης ενώ επιπλέον, με το HYCOOL, έχουμε ασφαλή συστήματα χαμηλής πίεσης μόλις 1,5bar (πίεση νερού βρύσης).