ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Cool-Fit ΕφαρμογέςΗ σχεδίαση των μονάδων ψύξης και κατάψυξης βρίσκεται σε μία φάση αλλαγής που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά ενδεχομένως από την αρχική σύλληψη της έννοιας της ψύξης από τον άνθρωπο, περίπου 130 χρόνια πριν.
Η βασική κινητήρια δύναμη πίσω από αυτές τις αλλαγές είναι οι ανησυχίες που σχετίζονται με το περιβάλλον και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς που επιβάλλονται σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο στόχος είναι να μειωθεί η χρήση ή να εξαλειφθούν συγκεκριμένοι τύποι ψυκτικών.

Οι οικονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε νέας σχεδίασης έχουν φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον για ολόκληρη την αγορά. Όλο και περισσότεροι τελικοί χρήστες και εργολάβοι θα πρέπει να σκέφτονται μακροπρόθεσμα όταν σχεδιάζουν μια ψυκτική μονάδα σήμερα και να λαμβάνουν υπόψη τους μελλοντικούς κανονισμούς και ρυθμίσεις και τις επακόλουθες επιδράσεις τους στο κόστος λειτουργίας των μονάδων αυτών και κατ’ επέκταση στο κόστος παραγωγής των προϊόντων των επιχειρήσεων.
Όλοι έχουν τον ίδιο βασικό στόχο: μία μονάδα που να είναι φιλική προς το περιβάλλον με μηδενικό ODP (δυναμικό καταστροφής του όζοντος) και GWP (δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη). Επίσης, καμία εταιρία δεν επιθυμεί να υποστεί οικονομικές κυρώσεις, είτε με τη μορφή λειτουργικών εξόδων είτε με τη μορφή κεφαλαιακών δαπανών, σε σύγκριση με τον τοπικό ή διεθνή ανταγωνισμό.
Δεν θα υπάρχει ποτέ μία βέλτιστη σχεδίαση για όλους τους τύπους μονάδων. Τα περιβάλλοντα και το μέγεθος των μονάδων διαφέρουν πάρα πολύ ώστε να μπορέσει ποτέ να ισχύει το παραπάνω. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: είναι συμφέρον για όλους να μειωθεί η περιβαλλοντική επίδραση που προκαλείται από τους τύπους των ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται και να εξοικονομείται ενέργεια με τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα.

Οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη που βελτιώνει την απόδοση των μονάδων ψύξης και κατάψυξης έχει πραγματικά οικολογικά και οικονομικά οφέλη.

Η έμμεση ψύξη αναμφίβολα θα αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος των μονάδων ψύξης και κατάψυξης στο μέλλον, ενώ το CO2, η αμμωνία, το προπάνιο και ακόμα και τα ψυκτικά αέρια με χαμηλό GWP θα παίζουν το ρόλο που τους αντιστοιχεί.


Οικολογικά οφέλη

Το COOL-FIT χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε «συστήματα έμμεσης ψύξης». Αυτός ο τύπος εγκατάστασης επιτρέπει τη μείωση του απαιτούμενου όγκου ψυκτικού μέσου κατά 80% ως 90% σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα. Συνεπώς, το COOL-FIT ξεπερνά τα υφιστάμενα συστήματα όσο αφορά το Ολικό Ισοδύναμο Θερμαντικών Επιπτώσεων (TEWI), το οποίο βασίζεται στις απαιτήσεις ενέργειας και ψυκτικού μέσου, κατά 50% τουλάχιστον - με θετικά αποτελέσματα όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τον επιχειρηματία χάρις στο μειωμένο συνολικό κόστος.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος όσο αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την εξοικονόμηση πόρων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεταλλικές σωληνώσεις επεκτείνονται σε όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής του: από την επιλογή των υλικών και την παραγωγή, μέχρι την καθημερινή χρήση στη μονάδα.