ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Υποστήριξη συνεργατών

Η ιστοσελίδα του COOL-FIT προσφέρει δωρεάν ένα εργαλείο υπολογισμού, σε πραγματικό χρόνο και στο διαδίκτυο, για τον υπολογισμό όλων των σημαντικών χαρακτηριστικών ενός συστήματος σωλήνων. Διατίθεται σε 11 διαφορετικές γλώσσες για όλα τα τυπικά υγρά και τις συγκεντρώσεις τους που είναι διαθέσιμα στην αγορά.

Ο μηχανικός ή ο σύμβουλος που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό μπορεί να υπολογίσει τις παραμέτρους του συστήματός του χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο για το COOL-FIT, ώστε να διασφαλίσει τη βέλτιστη διαστασιολόγηση και το σχεδιασμό του συστήματος.

Οι βασικές εξισώσεις που μπορούν να υπολογιστούν προβάλλονται στην κορυφή του μενού - οι διάφορες υπο-εξισώσεις εμφανίζονται παρακάτω, σε ένα πτυσσόμενο μενού.

Οι βασικές εξισώσεις είναι:

Το σύστημα επίσης επιτρέπει στον χρήστη να συγκρίνει τα αποτελέσματα του COOL-FIT με έναν παραδοσιακό μεταλλικό σωλήνα μεταφοράς με μόνωση που τοποθετείται μετά την εγκατάσταση. Για παράδειγμα, μπορεί να συγκριθεί η εξοικονόμηση ενέργειας ώστε να προκύψουν τα οικονομικά οφέλη μίας μόνωσης υψηλής ποιότητας.