ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ψύκτες νερού νέας γενιάς, φιλικοί προς το περιβάλλον

Η Frigadon έχει αναπτύξει μία σειρά ολοκληρωμένων αερόψυκτων ψυκτικών μονάδων LT , πλήρως φιλικών προς το περιβάλλον, οι οποίες χρησιμοποιούν το φυσικό ψυκτικό μέσο υδρογονάνθρακα R1270.

Η παραπάνω σειρά ψυκτικών μονάδων πλέον έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει απαιτήσεις μεταξύ 2,4 έως 100KW σε θερμοκρασία ροής -31°C, απαιτήσεις μεταξύ 29 και 400 kW σε θερμοκρασία ροής +7°C και από 15,6 και 280 kW σε θερμοκρασία ροής -8°C.

Η Frigadon μπορεί επίσης να παράγει Water Chillers μέχρι και 1000ΚW ή και παραπάνω, χρησιμοποιώντας τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων “Screwdriver” σε μία ποικιλία θερμοκρασιών ροής.


Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με τελευταίας γενιάς συστήματα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή, όπου τα 2, 3 και 4 κυκλωμάτων συστήματα εξισορροπούν αυτόματα το χρόνο λειτουργίας μεταξύ των συμπιεστών, ενώ οι ελεγκτές 3 και 4 κυκλωμάτων διαθέτουν τη δυνατότητα για επικοινωνία "BMS".

Όσο υψηλότερος ο δείκτης COP, τόσο μεγαλύτερη η απόδοση του εξοπλισμού:

Τα έμμεσα ψυκτικά δευτερεύοντα κυκλώματα έχουν υψηλότερες τιμές (COP) και συνεπώς καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τα κυκλώματα άμεσης εκτόνωσης ψυκτικών μέσων.

Η ενεργειακή απόδοση των ψυκτικών εγκαταστάσεων, όπως και με τις μηχανές, προσμετρείται με τον λόγο του παραγόμενου χρήσιμου αποτελέσματος ως προς το μέσον που χρησιμοποιείται για να παραχθεί.

Σε όλες τις ψυκτικές εγκαταστάσεις το χρήσιμο αποτέλεσμα είναι η ψυκτική ικανότητα Q που εκφράζεται σε kW.

Για τα ψυκτικά συστήματα που λειτουργούν με βάση την αρχή της συμπίεσης ατμών, το μέσον έχει την μορφή της ισχύος που δίνεται στην μηχανή (τον συμπιεστή) για την λειτουργία τους, W που επίσης εκφράζεται σε kW.

H απόδοση επομένως εκφράζεται ως  COP = Q / W ,

όπου

COP είναι ο συντελεστής απόδοσης 

Q  είναι η ψυκτική ικανότητα σε  kW

W  είναι η καταναλισκόμενη ισχύς σε kW

Στα ψυκτικά συστήματα έμμεσης ψύξης με δευτερεύον κύκλωμα , ο συντελεστής απόδοσης είναι υψηλότερος και επομένως η ενεργειακή απόδοση είναι μεγαλύτερη για τους ακόλουθους βασικούς λόγους :

α) καλύτερος θερμοκρασιακός έλεγχος , περισσότερο ακριβής ,με μικρότερες διακυμάνσεις στην λειτουργία της εγκατάστασης συνολικά

β) 100% πλήρωση του όγκου της εσωτερικής επιφάνειας θερμικής εναλλαγής του αεροψυκτήρα με αποτέλεσμα την πλήρη εκμετάλλευση της ικανότητας μεταφοράς της θερμότητας από τα θερμά προϊόντα στο ψυκτικό μέσο.

γ) χαμηλές τιμές υπερθέρμανσης του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου στην αναρρόφηση των συμπιεστών με αποτέλεσμα την καλύτερη ενεργειακή απόδοση αυτών.

δ) χρήση αντλιών κυκλοφορίας του δευτερεύοντος ψυκτικού μέσου μεταβλητής ταχύτητας με άριστη ενεργειακή απόδοση κατά τις περιόδους χαμηλών μερικών θερμικών φορτιών κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους.

Επιπλέον εάν επιλέξουμε το ψυκτικό μέσο θερμομεταφοράς Hycool ως δευτερεύον μέσο και υδρογονάνθρακες (  R290/R1270 ) ως πρωτεύον ψυκτικό μέσο, η ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης (COP) θα είναι ακόμα μεγαλύτερη λόγω των θερμοδυναμικών πλεονεκτημάτων των προαναφερόμενων μέσων .

Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

Οι αερόψυκτες, ολοκληρωμένες, ψυκτικές μονάδες έμμεσων συστημάτων ψύξης της Frigadon, πριν την παράδοση, υποβάλλονται σε έλεγχο στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Σουηδία. Οι μονάδες φέρουν προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και παρέχονται προ-συναρμολογημένες, γεγονός που συντομεύει πάρα πολύ την εγκατάσταση, εξαλείφει τον χρόνο που αναλώνεται σε αντιμετώπιση προβλημάτων και μειώνει το χρόνο που απαιτείται για τη θέση σε λειτουργία.