ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Technical specifications
Όλες οι μονάδες ψύξης της Frigadon παραδίδονται ολοκληρωμένες και περιλαμβάνουν:

• Συμπιεστές και εναλλάκτες θερμότητας
• ανεμιστήρες ελεγχόμενης ταχύτητας , ανοξείδωτες αντλίες μεταβλητής ταχύτητας
• Όλο τον απαραίτητο υδραυλικό εξοπλισμό όπως τις αντλίες κυκλοφορίας, τα φίλτρα, το διακόπτη ροής, το μετρητή πίεσης, κ.α.
• Πίνακα ελέγχου με όλον τον απαραίτητο ηλεκτρικό εξοπλισμό για τον έλεγχο του CHILLER, συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού ελεγκτή της ψυκτικής μονάδας με οθόνη χειρισμού, του εξοπλισμού ασφαλείας, κ.α.
•Απαιτείται μόνο η τροφοδοσία ρεύματος και η σύνδεση των σωληνώσεων ροής και επιστροφής.

Οι εξεζητημένοι τελικοί χρήστες, οι επιβλέποντες μηχανικοί και οι εργολάβοι έργων ψύξης αυξάνουν διαρκώς τις απαιτήσεις τους για αξιόπιστα, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα, καθιστώντας έτσι επιτακτική την χρήση φυσικών ψυκτικών μέσων. Τα Chillers της Frigadon με ψυκτικό κύκλωμα R1270/R290, καλύπτουν απόλυτα και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας:


1. Ενσωματωμένος ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού μέσου στο βασικό περίβλημα του συμπιεστή. Ο ανιχνευτής παρακολουθεί και ενεργοποιεί την διαδικασία εκκένωσης ψυκτικού όταν εντοπίζει το 5% του χαμηλότερου ορίου αναφλεξιμότητας (LFL)- το επίπεδο που θεωρείται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

2. Όταν ο ανιχνευτής διαρροής εντοπίσει διαρροή ψυκτικού, διακόπτει αυτόματα όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο τμήμα του συμπιεστή και ενεργοποιεί όχι μόνο τους ανεμιστήρες του συμπυκνωτή στην οροφή της μονάδας ψύξης αλλά και τον επιπρόσθετο ανεμιστήρα εξώθησης που βρίσκεται στο τελευταίο πάνελ του συμπιεστή, προκαλώντας ασφαλή εκκένωση του ψυκτικού στην ατμόσφαιρα.

3. Εκτός από τις μονάδες εντοπισμού και εκκένωσης, στην εσωτερική δομή της μονάδας ψύξης έχουν ενσωματωθεί πάνελ εξώθησης.
Στην απίθανη περίπτωση που μια διαρροή ψυκτικού πετύχει την σωστή αναλογία ψυκτικού με τον αέρα στο τμήμα του συμπιεστή και πραγματοποιηθεί έκρηξη, τα ενσωματωμένα πάνελ εξώθησης κατευθύνουν την έκρηξη στην κορυφή της μονάδας ψύξης και έξω μέσω από το περίβλημα του ανεμιστήρα του συμπυκνωτή, περιορίζοντας τον κίνδυνο στο χώρο ακριβώς που περιβάλλει τη μονάδα ψύξης.
Η σειρά μονάδων ψύξης υδρογονάνθρακα FWC-HC της Frigadon παρέχει :


• Αυξημένη αποδοτικότητα, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερο κόστος συντήρησης.
• Αποφυγή κινδύνων που σχετίζονται με συστήματα ψύξης υψηλής πίεσης.
• Συμμόρφωση με την Οδηγία Εξοπλισμού Υπό Πίεση της ΕΕ(PED) 97/23/EΚ.
• Εξοπλισμό σχεδιασμένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ασφάλειας EN 378
• Avoid future use of synthetic volatile HFC refrigerant gases
• Αποφυγή μελλοντικής χρήσης σύνθετων πτητικών ψυκτικών αερίων HFC
• Eλάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

SRS Chillers Product Range

LTWaterChiller

FWC-3000-S(9) R404a UL